WAT IS HET RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER?

Het Religious Technology Center (RTC) is een religieuze non-profit organisatie die in 1982 werd opgericht om de Scientology religie te beschermen.

Het Religious Technology Center is de hoogste kerkelijke autoriteit en ziet erop toe dat de technologieën van L. Ron Hubbard standaard en zuiver worden toegepast. RTC maakt geen onderdeel uit van de management structuur van de kerk en houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken.

RTC bezit de dienst- en handelsmerken van Dianetics en Scientology die door de grondlegger L. Ron Hubbard in 1982 aan RTC werden overgedragen. Voor die tijd hield de heer Hubbard zelf toezicht op alle religieuze aangelegenheden en registreerde hij veel woorden en symbolen van de kerk als dienst- en handelsmerk zoals "Dianetics" en "Scientology".

Deze geregistreerde merken bieden een wettelijk mechanisme waardoor de religieuze technologieën van Scientology altijd exact volgens de geschriften worden toegepast en niet worden veranderd door een verkeerde interpretatie of verkeerd gebruik. Ze verschaffen ook een wettelijk middel om te voorkomen dat gewijzigde of niet-authentieke versies van Dianetics en Scientology als echte technologie gebruikt kunnen worden.

Het is RTC dat aan de Church of Scientology International (CSI), de Moederkerk van de Scientology religie, het recht verleent deze merken te gebruiken en hun gebruik toe te staan aan alle andere Scientology kerken.

Waar CSI de Moederkerk is en verantwoordelijk is voor het algehele kerkelijke beheer, disseminatie, uitbreiding en verdediging van de Scientology religie en alle Scientology Kerken, functioneert het Religious Technology Center als beschermer van de religie. Hoewel er van elke Scientology organisatie en van elke scientoloog wordt verwacht dat hij de technologie van Scientology standaard toepast, is RTC het hoogste orgaan dat toeziet op de onveranderde toepassing van de technologie.

De heer David Miscavige is de kerkelijk leider van de Scientology religie.