HOE WERKT SCIENTOLOGY?

De Scientology-religie geeft antwoorden op vele vragen omtrent leven en dood. Ze omvat een nauwkeurig uitgestippelde route. Bij het ontwikkelen van Scientology ontdekte L. Ron Hubbard een methode om de menselijke geest te bevrijden waardoor hij de mens in staat stelde zichzelf werkelijk te kennen. Hij testte al zijn procedures zeer grondig en legde alleen die procedures vast die het beste bleken te werken en volledig voorspelbare resultaten teweegbrachten. Dit is de standaardtechnologie van Scientology. 

Door de Scientology technologie in een auditingsessie toe te passen, krijgt iemand de kans om barrières en ongewenste omstandigheden in zijn leven aan te pakken en op die manier wordt hij of zij meer zichzelf. Als iemand vooruitgaat steekt hij vaak een helpende hand uit om anderen op dezelfde manier te helpen zoals hij zelf ook geholpen werd. 

Iemand hoeft van Scientology slechts dat aan te nemen wat voor hemzelf reëel is. Er worden hem geen geloofsovertuigingen opgedrongen. Door training en auditing vindt hij zelf de antwoorden waar hij in zijn leven naar heeft gezocht.