HOE WORDEN DE SCIENTOLOGY KERKEN FINANCIEEL GESTEUND?

Door hun leden, net zoals elke andere kerk.

Sommige kerken hebben een systeem van tienden. Andere vragen van hun leden betaling voor de huur van zitplaatsen en voor religieuze plechtigheden en diensten. In de Scientology Kerk doen kerkleden donaties voor auditing of training die ze willen ontvangen. Deze bijdragen zijn de voornaamste bron van financiële ondersteuning voor de Kerk en ze financieren alle religieuze en sociale verbeteringsprogramma's die door de Kerk worden gesponsord. Scientologen zijn niet verplicht tienden te betalen of andere donaties te doen.

Scientology heeft geen honderden jaren rijkdom en bezittingen vergaard zoals andere religies; zij moet zich handhaven in de wereld volgens de economische principes van de hedendaagse samenleving. Wanneer men in aanmerking neemt wat zelfs één uur auditing kost, waarvoor grondig getrainde auditors nodig zijn, om maar niet te spreken van de algemene onderhoudskosten van een kerkgebouw, wordt de noodzaak van donaties duidelijk.

De Kerk verkoos het systeem van donaties als de voornaamste methode van financiering, omdat het de rechtvaardigste methode is. Wie het meest gebruikmaakt van de faciliteiten van de kerk, moet ook het meest bijdragen aan het onderhoud ervan. Er wordt natuurlijk geen donatie verwacht van leden die in de Kerk zijn om deel te nemen aan diverse andere individuele en gemeentediensten die alle dagen van de week plaatsvinden – zoals het deelnemen aan groepsauditing, het beluisteren van opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard, het lezen van de geschriften in de bibliotheek van de Kerk, het ontmoeten van andere kerkleden, het raadplegen van de Kapelaan of het bijwonen van zondagsdiensten, huwelijken, naamgevingsplechtigheden en begrafenissen.

De donaties van scientologen houden de Kerk levend en functionerend, financieren haar wereldwijde sociale hervormingsprogramma's, maken Scientology bekend aan mensen die anders nooit de gelegenheid zouden hebben ervan te profiteren en helpen een veilige en prettige omgeving voor iedereen te scheppen.