MAAKT DE KERK WINST?

Nee. Scientology Kerken zijn organisaties zonder winstoogmerk, en alle donaties die ze ontvangen worden uitsluitend voor de kerkelijke activiteiten gebruikt.