DE DELEN VAN HET VERSTAND

L. Ron Hubbard ontdekte dat het verstand twee heel verschillende delen bevat. Eén hiervan – het gedeelte waarvan men zich bewust is en dat men ook bewust gebruikt – is het analytische verstand. Dit is het deel van het verstand dat denkt, gegevens bekijkt, deze onthoudt en problemen oplost. Het heeft standaard geheugenbanken die mentale beeldplaatjes bevatten en gebruikt de gegevens in deze banken om beslissingen te nemen die het voortbestaan bevorderen.

Twee dingen lijken echter in de standaardbanken te worden opgenomen terwijl dat niet zo is: pijnlijke emotie en lichamelijke pijn. Tijdens momenten van intense pijn wordt de werking van het analytische verstand stopgezet en het tweede deel van het verstand, het reactieve verstand, neemt het dan over.

Wanneer iemand volledig bij bewustzijn is, heeft zijn analytisch verstand de volledige controle. Wanneer iemand geheel of gedeeltelijk “bewusteloos” is, neemt het reactieve verstand geheel of gedeeltelijk de controle over. “Bewusteloosheid” kan worden veroorzaakt door de schok van een ongeluk, de narcose bij een operatie, de pijn van een verwonding of de ijltoestand bij een ziekte.

Wanneer iemand “bewusteloos” is, legt het reactieve verstand nauwkeurig alle percepties van die gebeurtenis vast, inclusief wat er rondom de persoon gebeurt of wordt gezegd. Het neemt ook alle pijn op en legt dit mentale beeldplaatje vast in zijn eigen geheugenbanken, niet beschikbaar voor de bewuste herinnering van de persoon en niet onder zijn directe controle. Ofschoon het kan lijken dat iemand als gevolg van een ongeluk bewusteloos is en zich niet bewust is van datgene wat er rondom hem gebeurt, is het reactieve verstand druk bezig alles voor toekomstig gebruik vast te leggen.