WAT IS DE SEA ORGANIZATION?

De Sea Organization is de religieuze orde voor de Scientology religie, die bestaat uit de meest toegewijde scientologen – mensen die hun leven hebben gewijd aan het dienen van hun religie. De Sea Organization is een religieuze broederschap en is geen aparte rechtspersoon. Leden van de Sea Organization leggen dus volledig verantwoording af aan de Scientology Kerk waaraan zij zijn toegewezen en zijn verantwoording verschuldigd, net als alle andere stafleden, aan functionarissen en bestuurders van die Kerk. 

De Sea Organization werd in 1967 opgericht en werkte ooit vanuit een aantal schepen. Het werd geformeerd om L. Ron Hubbard te helpen met gevorderd onderzoek en om over de gehele wereld toezicht op kerkelijke organisaties te houden. Het leveren van gevorderde Scientology diensten is ook aan de Sea Organization toevertrouwd.

De Sea Organization behoudt zijn traditionele naam, hoewel vandaag de dag de meerderheid van haar leden aan land zijn gestationeerd. In overeenstemming met de traditie van de oprichting van de orde, dragen ze nog steeds de uniformen in maritieme stijl en hebben ze rangen en graden.

Het Sea Organization Motorschip Freewinds is volledig bemand door leden van de Sea Organization.Gebruik makend van het trainingsmateriaal ontwikkeld door L. Ron Hubbard in de vroege dagen van de Sea Organization, heeft de Freewinds de beste staat van dienst van welk schip dan ook in het Caribische gebied. 

Als vrijwilligers en leden van een religieuze orde, werken de leden van de Sea Organization lange uren en leven gemeenschappelijk waarbij de huisvesting, maaltijden, uniformen, medische- en tandheelkundige zorg, vervoer en alle uitgaven door de kerk worden vergoed. Zij ontvangen ook een toelage om persoonlijke spullen te kopen, aangezien al hun andere onkosten volledig door de kerk worden gedekt.

Leden van de Sea Organization nemen deel aan Scientology training en auditing tijdens een deel van elke dag, maar zetten zich daarnaast in voor bevordering van de doelstellingen van Scientology door middel van hun specifieke functies.

Posities in de Sea Organization zijn overeenkomstig met die van leden van religieuze ordes in andere religies. Ze vormen de voorhoede van de enorme sociale missie van de Kerk, met inbegrip van ’s werelds grootste particuliere drugsvoorlichtingscampagne, de grootste mensenrechtenvoorlichtingscampagne en vele andere wereldomvattende programma’s die de levens van miljoenen mensen raakt. Leden van de Sea Organization zijn zich terdege bewust van de wereld waarin zij leven, aangezien zij zijn toegewijd aan het helpen van de mensheid. Zij leven geen afgezonderd leven, maar maken terdege deel uit van de samenleving.

Vandaag de dag hebben zo’n vijfduizend leden van de Sea Organization staffuncties in de hogere Scientology kerk organisaties over de hele wereld, om zo te waarborgen dat de religie beschikbaar is voor de miljoenen van Scientology parochianen die wonen en werken buiten de kerk.