WAT ZIJN SCIENTOLOGY ZONDAGSDIENSTEN?

Zondagsdiensten zijn brandpunten van een verenigde religieuze gemeenschap. Scientology diensten bieden ook werkbare waarheden die parochianen en bezoekers vervolgens kunnen toepassen om hun leven te verbeteren. Door deelname aan deze diensten kan men de waarheid van zijn bestaan als een onsterfelijke ziel verder ervaren. Dat is de boodschap van inspiratie en hoop waarmee elke persoon na het bijwonen van een Scientology zondagsdienst weg gaat.

De Scientology Kerk Zondagsdienst bestaat uit een lezing van de geloofsbelijdenis van de Kerk van Scientology, een preek gebaseerd op de geschriften van de Scientology Grondlegger L. Ron Hubbard of het afspelen van een van zijn opgenomen lezingen. Kerken kennen ook het geven van Scientology geestelijke begeleiding waarbij de gehele gemeente participeert, evenals aankondigingen van kerk evenementen en programma's. Diensten eindigen altijd met een gebed.

Het Credo van de Scientology Kerk

Elke zondagdienst begint met het lezen van het Credo van de Scientology Kerk. Dit document bevestigt de geestelijke doelstellingen van de Kerk, herhaalt de sociale missie van de Kerk en biedt de leden een kans om zich opnieuw te wijden aan de religie.

De preek

Scientology gelooft dat de mens zijn eigen spirituele toekomst bepaalt door middel van de beginselen en praktijken die in de Schrift van de religie zijn vastgelegd, zijn daden tegenover anderen en zijn naleving van de gedragsregels zoals verwoord in de geloofsbelijdenis van de Scientology Kerk. Bijgevolg behandelt de zondagse preek typisch een onderwerp gerelateerd aan een belangrijk Scientology beginsel of praktijk en onderzoekt de relevantie ervan voor het dagelijks bestaan. Het uiteindelijke doel van de voorganger is dat elk lid van de congregatie de Kerk verlaat met een grotere mate van spiritueel bewustzijn als gevolg van de waarheden die men heeft opgedaan in de dienst en een toegenomen inzicht in hoe deze waarheden toe te passen op zijn of haar leven.

De L. Ron Hubbard lezing

Ontstaan in de twintigste eeuw, is Scientology uniek onder de grote wereld religies in die zin dat al haar geschriften nauwkeurig overeenkomen met de oorspronkelijke geschreven en gesproken woorden van de oprichter. Deze woorden zijn bewaard gebleven precies zoals ze zijn geschreven en gesproken – en zullen dat altijd zijn – dankzij de technologie die beschikbaar is in dit tijdperk. L. Ron Hubbard gaf meer dan 3000 lezingen over de hele wereld. Deze lezingen gingen dieper in op zijn ontdekkingen en het onderzoekspad dat hij bewandelde, en vele behandelen Scientology grondbeginselen. Vaak wordt een van deze lezingen geselecteerd en op de zondagsdienst afgespeeld.

Groepsauditing

Geestelijke begeleiding, beter bekend als auditing (van het Latijnse audire, “horen of luisteren”), is de centrale religieuze praktijk van Scientology. Het is dus logisch dat auditing een integraal onderdeel is van elke zondagdienst. De voorganger treedt op als de auditor voor de groep en verleent auditingdiensten die met name geschikt zijn voor groepen en afgestemd zijn op de beoogde preek van de dag. Groepsauditing bestaat uit een commando (instructie) of een reeks van auditingopdrachten die bewustzijn kunnen vergroten en mensen in een betere communicatie met de omgeving kunnen brengen. Deze helpen bovendien mensen zichzelf te bevrijden van de schadelijke invloeden van het materiële universum en ze worden daardoor meer in staat gesteld om hun eigen spirituele bewustzijn te herwinnen.

Aankondigingen

Aangezien Scientologen actief verbonden zijn met de praktijk van hun geloof, met inbegrip van het vervullen van het doel van Scientology om van deze wereld een betere plek te maken, nemen veel van degenen die de dienst bijwonen deel aan de gemeenschappelijke dienstverlenings- en liefdadigheidsactiviteiten waarom Scientology Kerken vermaard zijn. Een deel van de taken van de voorganger is het informeren van de congregatie over lopende gemeenschaps programma's waaraan de Kerk deelneemt en het aanmoedigen van leden van de gemeente om bij te dragen.

Gebed

De zondagsdienst wordt afgesloten met een lezing van het Gebed voor Totale Vrijheid.