IS SCIENTOLOGY EEN SEKTE?

Nee. Het is een religie in de volledige betekenis van het woord.

"Sekte" wordt meestal in een geringschattende betekenis gebruikt om een geheime of besloten groep aan te duiden met een beperkt lidmaatschap en mysterieuze overtuigingen. Geleerden op het gebied van religies hebben aangegeven dat de term bijna geen betekenis meer heeft, omdat het huidige gebruik ervan een groeiend vooroordeel weerspiegelt tegen alle religies. Een overheidsrapport in België bijvoorbeeld bestempelde de chassidische joden en zelfs de YWCA (een christelijke jongere organisatie) als "sekten". De Franse overheid zette de baptisten op haar sektenlijst.

Religies groeien en leven voort in de mate waarin ze mensen helpen in hun spiritualiteit. Om hieraan gehoor te geven zijn de geschriften van Scientology volledig gecodificeerd, algemeen uitgegeven en beschikbaar voor iedereen en haar kerken en missies zijn altijd open voor het publiek. Bovendien zijn de kerken en missies altijd open voor het publiek.

Scientology is uniek in die zin dat zij niet van iemand verlangt dat hij iets "gelooft". Scientology gelooft daarentegen dat iedereen voor zichzelf moet denken. In Scientology geldt dat het enige dat voor iemand waar is, datgene is wat hij persoonlijk heeft geobserveerd en waarvan hij weet dat het waar is voor hem. Scientology is niet autoritair, maar biedt een methode aan die men kan gebruiken om daarna te besluiten of het voor hem werkt.