HEEFT MEN SCIENTOLOGY WERKELIJK NODIG OM HET GOED TE DOEN IN HET LEVEN?

Dat is een vraag die men voor zichzelf zal moeten beantwoorden. De visie van een scientoloog is dat, hoewel sommige mensen misschien heel goed blijven voortbestaan zonder Scientology, ze het altijd beter kunnen doen en hun mogelijkheden nog verder kunnen ontplooien. In feite ontwikkelde L. Ron Hubbard Scientology juist met de bedoeling om de bekwamen te helpen nog bekwamer te worden, en men zal vaak tot de ontdekking komen dat de mensen die het meeste succes in het leven hebben, zich als eersten tot Scientology hebben gewend.