HOE WORDEN SCIENTOLOGY KERKEN GELEID?

Elke individuele Scientology kerk is een afzonderlijke rechtspersoon en wordt geleid door haar eigen raad van bestuur. De leidinggevenden vormen tevens het management van de kerk en zijn volledig verantwoordelijk voor het leveren van diensten aan de kerkleden. 

De Church of Scientology International (CSI), de moederkerk van de Scientology-religie, is gevestigd in Los Angeles in de Verenigde Staten. CSI houdt toezicht op de activiteiten van alle Scientology kerken, organisaties en groepen over de hele wereld en ziet erop toe dat individuele kerken begeleiding krijgen bij het leveren van hun diensten. CSI zorgt ook voor de algemene planning en leiding die noodzakelijk zijn om de internationale groei van de Kerk te ondersteunen.