IS HET TOEGESTAAN DRUGS TE NEMEN
WANNEER MEN AANHANGER VAN SCIENTOLOGY IS?

Behalve antibiotica of door een arts voorgeschreven medicijnen, nee. Alle andere geneesmiddelen, waaronder recreatieve drugs straat en psychiatrische geestverruimende drugs zijn verboden.

Als iemand een medisch probleem of een probleem met zijn gebit heeft dat behandeld moet worden en andere medicijnen dan antibiotica wil innemen, moet hij het desbetreffende personeelslid van de kerk op de hoogte stellen en zijn arts of tandarts bezoeken.

Drugs worden gewoonlijk gebruikt om te ontsnappen aan ongewenste emoties, pijnen of gewaarwordingen. Bij Scientology worden de echte redenen voor deze ongewenste condities gevonden en opgelost, zodat de persoon geen behoefte of verlangen meer naar drugs heeft. Drugs maken mensen suf en minder bewust. Het doel van Scientology is om mensen levendiger en bewuster te maken.

Drugs zijn in feite vergif. Het effect wordt bepaald door de mate waarin ze worden gebruikt. Een kleine hoeveelheid werkt stimulerend. Een grotere hoeveelheid werkt als een kalmeringsmiddel. Een echt grote hoeveelheid werkt als vergif en kan iemand doden. Drugs verminderen ook het waarnemingsvermogen en beïnvloeden het verstand, zodat men minder controle heeft en meer bestuurd wordt door zijn omgeving, dit is een zeer ongewenste staat.

Ondanks de beweringen van psychiaters dat drugs "allesgenezers" zijn, verbergen ze op zijn minst wat er echt mis is, en brengen ze op zijn slechtst echte schade toe. De werkelijke oplossing is dat de bron van de moeilijkheden wordt aangepakt, en dat gebeurt met Scientology.