WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE SCIENTOLOGY AUDITINGWEG EN DE SCIENTOLOGY TRAININGSWEG?

Wat het verschil tussen de auditing- en trainingsweg het best illustreert, is de Classificatie-, Gradatie- en Bewustzijnskaart (ook wel Gradenkaart genoemd).

Aan de rechterzijde van de kaart staan de verschillende stappen van "graden", die iemand doorloopt als hij auditing krijgt. Elke graad die erop vermeld staat heeft bijvoorbeeld een kolom "Verkregen Bekwaamheid", die de toenemende niveau's van geestelijk bewustzijn en herwonnen bekwaamheid op dat moment beschrijft. Alles is volbracht voor een bepaalde gradient (een geleidelijke voortuitgang die stap voor stap gedaan moet worden). Op deze manier kunnen hogere bewustszijns staten van ''Zijn'', die schijnbaar te hoog lijken, met relatief gemak bereikt worden.

De linkerkant van de kaart beschrijft de gradient van de trainingsstappen die men moet maken, waardoor men de kennis en bekwaamheden verkrijgt, die nodig zijn om een ander op een bepaald niveau te mogen auditeren. Elke aangeboden training op de lijst biedt een omschrijving van het specifieke onderwerp op dat niveau. Door training leert iemand over de verschillende facetten van het leven (De Acht Dynamieken) vanuit het perspectief om anderen te gaan helpen.

Deze twee verschillende wegen lopen parallel aan elkaar. Ideaal is dat men beide wegen volgt.

De kaart dient als een algemene leidraad vanaf het moment dat men voor het eerst met Scientology te maken krijgt, ten aanzien van de volgorde waarin men met auditing en training verder zal gaan.