IS GOD NIET DE ENIGE DIE DE MENS KAN HELPEN?

Scientologen nemen ten zeerste de stelregel ter harte dat God diegene helpt die zichzelf helpt. Zij geloven dat iedereen de antwoorden op de mysteries van het leven heeft. Het enige wat men nodig heeft is het bewustzijn van deze antwoorden, en Scientology helpt iemand dit te bereiken. De mens is gewend naar een pasklaar antwoord te vragen. Scientology vereist dat de persoon zelf nadenkt en zo zichzelf helpt begripvoller, capabeler, gelukkiger en gezonder te worden.