WAT IS DE MENING VAN SCIENTOLOGY OVER MOZES, JEZUS, MOHAMMED, BOEDDHA EN ANDERE BEKENDE GODSDIENSTIGE PERSONEN UIT HET VERLEDEN?

L. Ron Hubbard heeft de grote religieuze leiders uit het verleden geëerd voor de wijsheid die ze naar de wereld gebracht hebben. Hij schreef dat Scientology "voor de Mens dezelfde doelstellingen heeft als Christus en dat zijn: wijsheid, goede gezondheid en onsterfelijkheid".

In "De invloed van religie op de maatschappij: de Rol van de Pastoraal Werker stelt L. Ron Hubbard:

"De grote religieuze beschavende krachten uit het verleden, het Boeddhisme, het Judaïsme, het Christelijk geloof en anderen, hebben allen de nadruk gelegd op het onderscheid tussen goed en kwaad en op hogere ethische normen en waarden."

In "De hoop van de Mens", een lezing die op 3 juni 1955 werd gegeven, verklaart L. Ron Hubbard dat hij eer betuigt aan:

"De grote geestelijke leiders uit het verleden – niet uit deze moderne tijd, maar uit het verleden – omdat deze mensen genoeg traditie doorgaven om ons bewust te maken van het feit dat de Mens wel degelijk een spirituele kant had. Deze grote geestelijke leiders zijn opgehangen, uitgescholden, verkeerd geïnterpreteerd, slecht geciteerd, in het geheel niet begrepen; desalniettemin vormen zij de handen waarmee door de eeuwen heen een fakkel is doorgegeven, wat resulteerde in een grotere bekwaamheid voor de Mens en enige hoop voor de toekomst...

“Al die mensen zeiden iets wat veel belangrijker was dan: 'dat er een spirituele kant aan het leven is'. Ze zeiden: 'Er is hoop. Men kan je komen vertellen dat alles verloren is en dat je dood bent, dat je in de val zit en dat er geen hoop voor je is. Men kan je dat komen vertellen, maar het is niet waar. Er is wel hoop. Je leeft echt wel verder. Dit leven is niet alles wat er is. Er is een leven in de toekomst waarin je het beter kunt doen, op een waardevollere manier succes kunt hebben dan je tot nu toe gehad hebt.' Dat is alles wat deze mensen zeiden.…

”...een heleboel van wat we vandaag de dag op het Westelijk Halfrond religie noemen werd direct aan dit Westelijk Halfrond gegeven door Gautama Boeddha. Het sijpelde door vanuit het Midden-Oosten. 'Heb uw naaste lief', was een van de eerste lessen die hij onderwees en het was díe les die we van het Midden-Oosten hebben ontvangen.

"Maar wat ik zeg is dat deze mensen de fakkel doorgaven van wijsheid en informatie, generatie op generatie. Het werd doorgegeven langs de geografische routes en een van deze geografische routes was het Midden-Oosten. En een van de mensen die het doorgaven was een man genaamd Mozes. En opnieuw werd het doorgegeven aan een man genaamd Christus. En hij gaf het door, en zelfs de Arabische landen hadden hier voordeel van, door hun eigen profeet Mohammed.

"En deze mensen beschouw ik als grote geestelijke leiders, omdat zij door de jaren heen de Mens de hoop gaven dat het leven verder kon gaan, dat er een spirituele kant zat aan het bestaan, dat handel en winst niet alles was in het leven."

Verder heeft L. Ron Hubbard aangegeven dat ieders religieuze overtuiging respect verdient. In het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, wat in feite geen religieus werk is, maar dat door iedereen, gelovig of niet, kan worden gebruikt, geeft de heer Hubbard een aantal praktische richtlijnen om naar te leven. Een van de leefregels in het boek is "Respecteer de geloofsovertuiging van anderen."

"Verdraagzaamheid is een goede hoeksteen voor het opbouwen van relaties tussen mensen. In de loop van de geschiedenis van de Mensheid tot in onze tijd toe, heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie heel wat ellende en slachtpartijen teweeggebracht. Daaraan kun je zien dat onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan.

"Verdraagzaam zijn met betrekking tot de religie van anderen betekent niet dat je niet uit mag komen voor je eigen overtuiging. Het leidt al gauw tot moeilijkheden als je de geloofsovertuiging van een ander aanvalt of ondermijnt.”