GELOOFT SCIENTOLOGY DAT DE MENS ZONDIG IS?

Een fundamentele leerstelling van Scientology is dat de mens in wezen goed is, dat hij op zoek is om te overleven en dat zijn voortbestaan afhangt van hemzelf en zijn medemensen en het bereiken van broederschap met het universum. Echter, zijn ervaringen in het fysisch universum, leidde hem door vele levens heen naar kwaadaardigheid, en waar hij schadelijke handelingen heeft gepleegd of zonden heeft begaan, waardoor hij geabereerd (afgeweken van rationeel denken of gedrag) is geworden. Deze daden verminderen zijn bewustzijn en potentiële vermogen als spiritueel wezen.

Door Scientology kan hij zijn daden, die onwetendheid en aberratie met zich meebrengen, onder ogen zien en opnieuw de waarheid ontdekken en ervaren.

Alle religies zijn op zoek naar waarheid. Spirituele vrijheid wordt alleen gevonden op de weg naar waarheid. Zonde bestaat volgens Scientology uit leugens en heimelijke daden en is daarom onwaarheid.