ZIJN JONGE KINDEREN TOEGESTAAN IN DE SEA ORGANIZATION?

Het is voor mannen en vrouwen in de Sea Organization (Sea Org) toegestaan om te trouwen, maar als ze kinderen willen hebben, doen ze dat buiten de Sea Organization.

De Sea Organization is een relatief nieuwe religieuze orde, die in 1967 is opgericht en tot 1976 was gehuisvest op schepen waar geen kinderen aanwezig waren. Toen de Sea Organization in 1976 naar het vaste land verhuisde, had ze geen ervaring met kinderen, maar omdat leden kinderen kregen, verzorgde deze orde in alle benodigde accommodaties. Na tien jaar ervaring met kinderen werd het in 1986 duidelijk dat de uitvoering van de taken van een lid van de Sea Organization niet samenging met het grootbrengen van kinderen. Een lid van de Sea Organization moet bijvoorbeeld beschikbaar zijn om per direct te reizen, en soms voor langere perioden. Dit is niet makkelijk te combineren met het grootbrengen van kinderen.

Daardoor is in 1986 het beleid opgesteld dat leden van de Sea Organization die kinderen wensen, verlof van de Orde krijgen tot hun kinderen meerderjarig zijn. In dit opzicht is de Sea Organization niet anders dan andere religieuze ordes.

Dit betekent geenszins dat iemand niet langer lid is van de Kerk. De persoon zou gewoon als Scientologist verdergaan in een door hemzelf gekozen beroep, wat dat dan ook moge zijn, niet meer in de positie van Sea Org-lid. Zodra hun kinderen meerderjarig of oud genoeg zijn om zelf lid te worden van de Sea Org, zijn de ouders welkom om in de Sea Org terug te keren.

Voor leden van de Sea Organization die al kinderen hadden vóór het beleid van hun religieuze orde in 1986 veranderde, zijn scholen gebouwd om de kinderen goed onderwijs aan te kunnen bieden. Om een voorbeeld te geven: jarenlang heeft de Church of Scientology International privé kostscholen gerund voor de kinderen van leden van de Sea Organization in de county’s Riverside en Los Angeles. Zo heeft de Sea Organization aan de kinderen van leden van de Sea Organization in Florida en New York onderwijs gegeven. Hetzelfde was het geval in Sea Organization-faciliteiten buiten de Verenigde Staten. Elk kind dat op deze scholen zat, was daar op uitdrukkelijk verzoek van zijn of haar ouders heen gestuurd.

Tegenwoordig, als iemand met minderjarige kinderen lid wil worden van de Sea Organization, moeten de kinderen gekwalificeerd zijn voor de Sea Organization en moet het hun eigen wens zijn om lid van de Sea Organization te worden. De minimale leeftijd om lid te mogen worden van de Sea Organization staat gelijk aan de minimale leeftijd in een staat of land waarop iemand toegestaan is om te werken. De Scientology Kerk houdt zich aan alle wetten op het gebied van kinderarbeid, en minderjarige Sea Organization-leden mogen geen taken uitvoeren of meer uren werken dan wettelijk is toegestaan.

Minderjarigen worden toegestaan om vrijwillig lid te worden van de Sea Organization, met toestemming van een ouder of een voogd die door de ouders is goedgekeurd. Als de minderjarige in de Sea Organization is en de ouders zijn zelf geen leden van de Sea Organization, krijgt de minderjarige een voogd toegewezen die door beide ouders is goedgekeurd.

De Sea Organization voorziet in het onderwijs van minderjarige leden van de Sea Organization die nog steeds leerplichtig zijn. Dit zijn minderjarige leden van de Sea Organization die normaal gesproken de leeftijd hebben om te mogen werken en deze zijn over het algemeen tussen de 16 en 18 jaar. Waar plaatselijke wetgeving het aantal uren dat minderjarigen mogen werken bepaalt, worden hun schema’s daarop aangepast. Elke rechtsgebied is anders. Er wordt onderwijs geboden voor het wettelijk vereist aantal uren.