HOE WORDEN DE SECULIERE PROGRAMMA'S DIE GEBASEERD ZIJN OP HET WERK VAN
L. RON HUBBARD GECOÖRDINEERD?

Deze worden door de Association for Better Living and Education (ABLE), gecoördineerd. Dit is een internationale non-profitorganisatie die zich op sociale verbetering richt.

ABLE is in 1988 opgericht en bevoegd om daarvoor in aanmerking komende groepen voor sociale verbetering, te autoriseren om de technologieën van L. Ron Hubbard te gebruiken in volledig seculiere, liefdadige en educatieve activiteiten. ABLE is ook belast met de belangrijke verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze technologie bekend wordt gemaakt en beschikbaar wordt gesteld aan iedereen die haar nodig heeft, en dat organisaties die geautoriseerd zijn om de onder de handelsmerken van maatschappelijke verbetering vallende technologie te gebruiken, dit op de juiste manier doen.

ABLE International voert haar programma‘s uit, zowel rechtstreeks als door middel van een wereldwijd netwerk van continentale en nationale vestigingen. ABLE en aan haar aangesloten kantoren houden de activiteiten van de vier internationale organisaties die de sociale verbetering van L. Ron Hubbard's technologieën gebruiken, nauwlettend in de gaten – Narconon, een drugsrehabilitatieprogramma; Criminon, een rehabilitatieprogramma voor criminelen; Applied Scholastics, een educatief programma; en een programma voor de verbetering van tolerantie en moraal gebaseerd op De Weg naar een Gelukkig Leven, een morele code gebaseerd op gezond verstand.

ABLE helpt diegenen die deze technologie direct ontvangen of gebruiken om resultaten te boeken als nooit tevoren. Daarnaast maakt ABLE deze resultaten bekend aan elke sector in de maatschappij die ernaar streeft drugsmisbruik, analfabetisme, immoraliteit en misdaad een definitief halt toe te roepen.