HOE BEGON SCIENTOLOGY?

L. Ron Hubbard begon zijn studie van het verstand en de geest in 1923, hetgeen in 1938 resulteerde in een manuscript met de titel "Excalibur". In dit nooit gepubliceerde werk kwam het woord "Scientology" voor het eerst voor; de Heer Hubbard omschreef de term hierin als "de studie van weten hoe te weten". Hij besloot het boek niet uit te geven en zei daarover: "Excalibur bevatte geen enkele vorm van therapie, maar was slechts een uiteenzetting over de compositie van het leven". Dus, "ik besloot verder te gaan".

Het "verder gaan" resulteerde in Dianetics, een onderwerp dat in het veel bredere terrein van Scientology geïntroduceerd werd om een vorm van "therapie" te verschaffen die gemakkelijk door de gewone man kon worden gebruikt. Daarom schreef hij in 1947 een manuscript waarin hij de belangrijkste ontdekkingen van Dianetics uiteenzette. Het werd toen niet gepubliceerd, maar ging rond onder vrienden en collega's die het kopieerden en aan anderen doorgaven. (Dit werk werd uiteindelijk gepubliceerd in 1951 als Dianetics: De Oorspronkelijke These.)

Naarmate kopieën van het manuscript bleven circuleren, ontving de Heer Hubbard een stortvloed van brieven met het verzoek om nadere informatie te geven. Al gauw merkte hij dat hij al zijn tijd besteedde aan het beantwoorden van brieven en hij besloot een uitgebreide tekst over het onderwerp te schrijven: "Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand".

Toen het op 9 mei 1950 werd gepubliceerd, volgde er een storm van enthousiasme en kwam het meteen op de New York Times bestsellerlijst waar het 28 opeenvolgende weken bleef staan. Als zodanig was het het meest verkochte boek over het verstand dat ooit geschreven werd en dat is het vandaag de dag nog steeds. Het bevatte de ontdekking van het reactieve verstand – de verborgen bron van nachtmerries, ongegronde angsten, zorgen en onzekerheid.

Toch beschouwde L. Ron Hubbard Dianetics nooit als een afgesloten onderzoek, maar eerder een opstapje tot de ontdekking en vaststelling van een lang verborgen gebleven bron van het leven. En inderdaad verschaften de technieken van Dianetics, de middelen, waardoor beoefenaars al snel tot de ontdekking kwamen, van het bestaan van vroegere levens. Door nog verdergaande toepassing en onderzoek, werd bereikt wat bekend staat als exteriorisatie – wat aantoonde dat de geest inderdaad van lichaam en verstand gescheiden kon worden: de Scientology religie was geboren.

Daarna groef L. Ron Hubbard steeds dieper in de geestelijke aard van de Mens en hij documenteerde zijn ontdekkingen in duizenden opgenomen lezingen, films, artikelen en boeken.

En om die ontdekkingen te presenteren, reisde hij letterlijk de wereld rond en aldus werden er op vier continenten Scientology Kerken geopend – met het hoofdkantoor op zijn vaste verblijfsadres in Zuid-Engeland.

In de daaropvolgende jaren ging L. Ron Hubbard verder met de ontwikkeling van het onderwerp tot zijn overlijden in 1986.

Zijn nalatenschap bestaat uit tientallen miljoenen gepubliceerde woorden, opgenomen lezingen en films, en hij heeft, met meer dan 250 miljoen exemplaren van zijn boeken en lezingen in omloop, een beweging geïnspireerd die alle continenten en alle culturen omspant.