WAT IS SCIENTOLOGY?

Scientology is een religie die werd ontwikkeld door L. Ron Hubbard; ze geeft een exacte route aan naar een volledig en overtuigend begrip van iemands ware geestelijke aard in relatie tot zichzelf, zijn gezin, groepen, de mensheid, alle levensvormen, het fysisch universum, het universum van het spirituele en het Opperwezen.

Scientology richt zich tot de geest, niet het lichaam of het verstand en gaat ervan uit dat de mens veel meer is dan een product van zijn omgeving of zijn genen.

Scientology omvat een hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden. De belangrijkste hiervan zijn:

de mens is een onsterfelijk, geestelijk wezen.

Zijn ervaringen reiken veel verder dan een enkel leven.

Zijn vermogens zijn onbegrensd, ook al is men zich daar nu niet van bewust.

Scientology gelooft voorts dat de mens in wezen goed is en dat zijn geestelijke redding afhangt van hemzelf, zijn medemensen en het bereiken van broederschap met het universum.

Scientology is geen dogmatische religie waar men alles op iemands woord moet geloven. Integendeel, men ontdekt voor zichzelf dat de principes van Scientology waar zijn door die toe te passen en de resultaten daarvan waar te nemen of te ervaren.

Het uiteindelijke doel van Scientology is werkelijke geestelijke verlichting en vrijheid.