WAT IS HET SCIENTOLOGY KRUIS?

Dit is een kruis met acht punten die de acht drijfveren van het leven vertegenwoordigen, via welke een individu probeert voort te bestaan. Deze onderdelen zijn: de drang om te bestaan als zelf, als een individu; de drang om voort te bestaan via creativiteit, waaronder het gezin en het grootbrengen van kinderen; de drang om voort te bestaan via een groep individuen of als een groep; de drang om voort te bestaan via de hele mensheid en als de hele mensheid; de drang om voort te bestaan als levensvormen en met behulp van levensvormen zoals zoogdieren, vogels, insecten, vissen en vegetatie; de drang om te overleven van het fysisch universum, door het fysisch universum zelf en met behulp van het fysisch universum en elk van zijn onderdelen; de drang om voort te bestaan als geestelijke wezens of de drang voor of, als het leven zelf om voort te bestaan; de drang naar bestaan als oneindigheid, ook als het opperwezen geïdentificeerd. Het Scientology kruis symboliseert het vermogen een gelukkig leven te leiden in ieder van deze aspecten van het bestaan. 

Er kan nog worden opgemerkt dat het kruis als symbool al voor de komst van het Christendom bestond.