WAT STELT HET SCIENTOLOGY SYMBOOL MET DE “S” EN DE DUBBELE DRIEHOEK VOOR?

De “S” staat voor Scientology. 

De onderste driehoek wordt de ARC-driehoek genoemd (uitgesproken met de letters A, R, C); A voor Affiniteit, R voor Realiteit en C voor Communicatie. De eerste hoek van de driehoek is affiniteit; dit is de mate van genegenheid of affectie voor iets of iemand. De tweede hoek is realiteit en dit is in wezen overeenstemming. De derde hoek is communicatie, gedefinieerd als de uitwisseling van ideeën tussen twee mensen. Deze drie dingen zijn onderling afhankelijk van elkaar. Zonder een mate van genegenheid en enige basis van overeenstemming is er geen communicatie. Zonder communicatie en enige basis voor affiniteit of emotionele respons kan er geen realiteit zijn. Zonder enige basis van overeenstemming en communicatie kan er geen affiniteit zijn. En wanneer één hoek van deze driehoek wordt verbeterd, worden de andere twee hoeken eveneens verbeterd. Deze drie onderling afhankelijke factoren vormen samen begrip en worden uitgedrukt als een driehoek. ARC is een fundamenteel principe van de Scientology religie. 

De bovenste driehoek wordt de K-V-C-driehoek genoemd (uitgesproken met de letters K, V, C); K voor Kennis, V voor Verantwoordelijkheid en C voor Controle. Net als de punten van de ARC-driehoek zijn deze punten onderling afhankelijk. Wanneer één hoek van de KVC-driehoek wordt verhoogd, gaan de andere twee ook omhoog.