WAAROM IS SCIENTOLOGY EEN KERK?

Het woord kerk komt van het Griekse woord kyrios dat “heer” betekent en de Indo-Europese grondvorm kewe, “sterk zijn”. De huidige betekenissen van het woord omvatten onder meer “een congregatie”, “kerkelijke macht, te onderscheiden van de wereldlijke” en “het geestelijke beroep; geestelijkheid”.

Het woord kerk wordt niet alleen gebruikt door christelijke organisaties. Tienduizend jaar voordat er christenen waren, bestonden er al kerken en het christendom zelf was een opstand tegen de gevestigde kerk. In het hedendaagse gebruik spreken mensen over de boeddhistische of islamitische kerk, waar alle gelovigen van een bepaalde religieuze opvatting mee worden bedoeld.

Een kerk is een gemeenschap van gelovigen die een systeem van heilige overtuigingen en religieuze praktijken gemeenschappelijk hebben waarmee zij er naar streven de ultieme problemen van het leven te overwinnen.

In de vijftiger jaren erkenden scientologen dat de technologie van L. Ron Hubbard en haar resultaten rechtstreeks te maken hadden met het bevrijden van de menselijke geest en dat groter geestelijk bewustzijn regelmatig werd bereikt. Er bestond bij hun geen twijfel dat ze bezig waren met een religieuze praktijk. En zo besloten zij in het begin van de vijftiger jaren dat een kerk moest worden gesticht om beter in hun geestelijke behoeften te voorzien. De eerste Scientology Kerk werd toen in 1954 gesticht.

Scientology is dus een religie en het gebruik van het woord kerk in verband met Scientology is correct.